אתרים עתירי אנרגיה
סדרה זו של אתרים עתירי אנרגיה הינה חלק מפרוייקט מחקר מיוחד. האתרים המצוינים מטה מונים 18 בסך הכל. במהלך הפרויקט, כל האתרים יחקרו ויתועדו, ויתווספו לרשימה זו.
על מנת להבין את המאמרים, צריך תחילה להבין כמה מתפיסות היסוד והפרמטרים המשמשים למדידה והערכה של אנרגיה באתרים. כדי לסייע בכך, קרא תחילה את המאמר על פרמטרים אנרגטיים בסעיף מעל, ולאחר מכן את המאמר הראשון ברשימה שמתחת
 

  כתבות בעיתונים ישראליים

  אתרים מעניינים


© 2017 Geobiology.co.il  ||  All Rights Reserved Developed by Image-in.co.il